Pojam
Inflacija

Inflacija je riječ, koja kao kredit, novac, kapital itd., obuhvaća čitav kompleks pojmova što se moraju raščlaniti na pojedine podvrste i kategorije, ako je želimo upotrijebiti u znanstvene i analitičke svrhe. Primjenjujući različite kriterije možemo inflaciju podijeliti na više vrsta. Ti kriteriji mogu biti: uzrok nastanka, intenzitet, vrijeme trajanja, porijeklo, virulentnost i posljedice. Ostavljajući uzorke i posljedice inflacije za posebna poglavlja, ovdje želimo razmotriti podjelu po ostalim kriterijima ovdje nabrojanim.
Ako ih želimo kategorizirati po intenzitetu, onda kao kriterij moramo uzeti brzinu inflatornog procesa i stupanj obezvređivanja. S obzirom na ovo, inflacije možemo podijeliti na latentne ili potencijalne, srednje i galopirajuće, katastrofalne ili hiperinflacije.
Latentne ili potencijalne inflacije obično su dugoročnog (sekularnog) karaktera i izražavaju se u trendu sporo rastućih cijena u svjetskim razmjerima u visini 2 - 3% godišnje. Uzroci ovih inflacija su obično: prevelika svjetska proizvodnja plemenitih metala, svjesna politika jeftinog novca i ekspanzije kredita, porast proračunske potrošnje i, s tim u vezi, porast državnih dugova, njihova monetizacija itd.

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe