Pojam
Usklađenje zaliha

Ako je stopa inflacije u nekoj zemlji izuzetno visoka, može se donijeti odredba kojom se dopušta revalorizacija zaliha (inventory) na početku razdoblja prodaje, naročito ako je količina držane robe uobičajena u odnosu prema godišnjoj prodaji.

Arbutina, Porezni leksikon