Pojam
Kupovna moć

Pod kupovnom moći novca podrazumijevamo količinu dobara koju se može kupiti s jednom novčanom jedinicom. Ako se umanji količina dobara koja se može kupiti s jednom novčanom jedinicom zbog povišenja cijena, onda se govori o opadajućoj (smanjenoj) kupovnoj moći i obratno.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe