Pojam
Deficitarno financiranje

Pojam označava mjere kojima se koriste države radi finaciranja (negativne) razlike između javnih prihoda i rashoda, od kojih su najvažnije državno zaduženje, oporezivanje i povećana novčana emisija.

Arbutina, Porezni leksikon