Pojam
Kamatni ovratnik (Interest rate collar)

Ugovor između dviju ili više strana koji spaja obilježja najvišeg iznosa ("kape") (interest rate cap) kamatne stope i ograničenja sniženja kamatne stope (interest rate floor) i svodi na najmanju mjeru trošak po osnovi premije. U "ovratničkoj" transakciji zajmoprimčeva najveća i najmanja kamatna (interest) stopa utvrđene su ugovorom.

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe