Hibridni derivativni financijski instrumenti

Financijski instrument koji ima obilježja više od jedne vrste instrumenata, tj. ima svojstva zamjene (swap) i opcije (option); ili je riječ o instrumentu koji je imao različita obilježja u različitim pravnim sustavima, npr. obilježja duga u jednom pravnom sutavu i obilježja vlasničkog uloga u drugome.

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž