Pojam
Hibridni derivativni financijski instrumenti

Financijski instrument koji ima obilježja više od jedne vrste instrumenata, tj. ima svojstva zamjene (swap) i opcije (option); ili je riječ o instrumentu koji je imao različita obilježja u različitim pravnim sustavima, npr. obilježja duga u jednom pravnom sutavu i obilježja vlasničkog uloga u drugome.

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe