Pojam
Interest rate swap (zamjena kamatne stope)

Ugovor između dviju ili više strana o zamjeni isplate kamata (interest) linija različite prirode prema unaprijed određenim pravilima i utemeljeno na pretpostavljenoj glavnici. Glavnica se obično ne mijenjani u početku posla, ni po dospijeću. Takva utanačenja često sklapaju financijske institucije kao sredstvo uravnoteženja imovine i obveza, uz fiksne i promjenjive stope, i mogu se sklapati i izvan granice.

Arbutina, Porezni lesikon