Pojam
Opoziva zamjena

Zamjena kamata (interest rate swap) pri kojoj jedna od strana ima pravo otkazati ugovor na određeni datum.

Arbutina, Porezni leksikon