Pojam
Rizik kamatne stope

Rizik kamatne stope vezan je uz promjene u povratu imovine i obveza te u vrijednostima proizašlim iz kretanja kamatnih stopa. Početna pozicija za mjerenje ovog rizika je pokazatelj kamatno osjetljivih sredstava u odnosu na kamatno osjetljive obveze. Napose u razdoblju velikih promjena kamatne stope ovaj pokazatelj odražava rizik koji je banka voljna preuzeti glede predviđanja budućeg kretanja kamatnih stopa. Ako banka ima pokazatelj iznad 1,0, bančini povrati bit će niži u slučaju da kamatne stope zabilježe pad, a viši ako zabilježe rast. S obzirom na poteškoće pri predviđanju kamatnih stopa, neke su banke utvrdile da se rizik kamatnih stopa može sniziti na način da se pokazatelj osjetljivosti na kamate drži na razini oko 1,0. Takav pokazatelj za neke je banke možda teško postići, a to je često moguće jedino uz trošak nižih povrata na sredstva kao što su kratkoročne vrijednosnice ili zajmovi s promjenjivom kamatnom stopom.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe