Pojam
Rizik

Rizik se može definirati kao vjerojatnost da će stvarni povrat od investicije biti niži od predviđenog povrata. Drugačije rečeno, to je promjenjivost povrata od investicije. U sveobuhvatnoj definiciji rizika kao disperziji povrata mogu se utvrditi dvije sastavnice: a) poslovni rizik. To je vjerojatnost da društvo neće biti konkurentski sposobno sa sredstvima koje je nabavilo. Primjerice, društvo nabavi stroj koji je neispravan, ne proizvodi proizvode primjerene za prodaju ili kod kojeg se javljaju nedostaci (operativni ili tržišni) što dovode do gubitaka. Svi operativni problemi svrstavaju se pod poslovni rizik; b) financijski rizik. To je vjerojatnost da ulaganje neće donijeti dovoljno novčanih tokova bilo za pokrivanje obveza po kamatama, ili posuđenih novčanih sredstava za financiranje kamata ili otplatu glavnice, bilo za stjecanje dobiti društva. Ako društvo ne uspije ostvariti cilj povrata, može biti u mogućnosti pokriti rashode poslovanja, ali ne financiranja izvornog ulaganja.

Zgombić, Business dictionary