Pojam
Rizični kapital

Novac koji ulože financijske institucije ili imućni pojedinci kako bi poduprli rizične komercijalne poslove (često u području visoke tehnologije). To mogu učiniti ili na početku posla (kad je uloženi novac poznat kao početni kapital), ili poslije u toku njegove realizacije (da bi ga se spasilo ili pokušalo drukčije usmjeriti). Za visok stupanj rizika koji nose takva ulaganja, investitori očekuju i prinose veće od prosječnih.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe