Reosiguranje

Praksa među osiguravajućim društvima da medu sobom raspodjeljuju RIZIK. Ako jedno društvo preuzima velik rizik - osiguranje supertankera, na primjer - dio rizika može preprodati reosiguravajućem društvu. Reosiguravatelj će dobiti dio PREMIJE i snositi dio troškova dode li do oštećenja tankera. Prvobitni osiguravatelj zadržat će u svojim knjigama samo onoliko koliko smatra razboritim.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe

 1. Osiguranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž