Pojam
Reosiguranje

Praksa među osiguravajućim društvima da medu sobom raspodjeljuju RIZIK. Ako jedno društvo preuzima velik rizik - osiguranje supertankera, na primjer - dio rizika može preprodati reosiguravajućem društvu. Reosiguravatelj će dobiti dio PREMIJE i snositi dio troškova dode li do oštećenja tankera. Prvobitni osiguravatelj zadržat će u svojim knjigama samo onoliko koliko smatra razboritim.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezani pojmovi
Vezane grupe