Pojam
Rizik dospijeća

Rizik dospijeća odnosno volatilnost sadržana u vremenu do dospijeća neke investicije posebna je komponenta cijene rizika. Sto je dulje vrijeme do dospijeća uz jednake ostale čimbenike rizika neke investicije veći je rizik investicijskog sredstva. Razlog tome leži u diskontnoj tehnici koja definira ekonomsku vrijednost investicije kroz sadašnju vrijednost očekivanih novčanih tokova. Što je veća udaljenost novčanih tokova od sadašnjosti, dakle, što je dulje vrijeme do dospijeća diskontna tehnika izazvat će veće promjene vrijednosti za identične promjene tržišnih kamatnih stopa.
Rizik do dospijeća u osnovi je rezoniranja tzv. teorije preferencije likvidnosti. Po toj teoriji zbog rizika sadržanog u vremenu do dospijeća dugoročni investicijski instrumenti nositi će dodatnu premiju rizika jer su manje likvidni. Drugim riječima, dugoročni instrumenti prema sličnim kratkoročnim instrumentima imaju manju likvidnost jer su njihove cijene osjetljivije na promjene kamatnih stopa. Zbog toga će identična promjena kamatnih stopa izazvati veće promjene cijena kod dugoročnih obveznica nego kod kratkoročnih obveznica istih karakteristika i istog izdavatelja.

HUFA, Priručnik za polaganje ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika