Pojam
Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti temeljni je rizik kojeg određuju tržišni uvjeti nekog vrijednosnog papira odnosno bilo koje druge investicijske imovine. Sama likvidnost definira se kao utrživost investicijske imovine odnosno kao sposobnost prodaje investicijske imovine po očekivanim cijenama. Što su moguća odstupanja od očekivanih cijena manja, rizik likvidnost je veća i obrnuto, što su moguća odstupanja od očekivanih cijena veća likvidnost je manja.
Prema tako shvaćenom pojmu likvidnosti investicijskog sredstva ona je u izravnoj vezi sa stupnjem njene rizičnosti. Ako se rizik shvati kroz distribuciju vjerojatnosti onda je volatilnost odstupanja od očekivanih cijena to veća što su varijance odnosno standardne devijacije kao mjere intenziteta mogućih promjena veće. Sto je relativni značaj tili odstupanja veći manja je likvidnost investicijskog sredstva. U tom je smislu novac savršeno likvidan jer ima uvijek vrijednost koja odgovara nominali. Na taj su način obveznice, po pravilu, likvidnije od dionica, naprosto iz činjenice što su im intenziteti promjena cijena m a nj i.

HUFA, Priručnik za polaganje ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika