Pojam
Likvidnost
Likvidnost i "novčanost" novčanih sredstava. Načelo likvidnosti uključuje u mjerenje novca ona sredstva koja su vrlo likvidna, tj. ona sredstva koje ljudi mogu pretvoriti u novac brzo, bez gubitka nominalne vrijednosti dolara i uz malo troškova.
Općenito, bilo koje sredstvo koje jamči vlasniku fiksnu nominalnu vrijednost dolara u budućnosti kandidat je za uključivanje u likvidnu mjeru novca. Drugi je način na koji se to može prikazati da ono sredstvo na kojemu nije moguć ni nominalni kapitalni gubitak, niti dobitak, smatramo savršeno likvidnim sredstvom i stoga novcem. Jasno, da ona sredstva koja služe kao sredstvo razmjene — kovanice, papirne novčanice i tekući računi — ispunjavaju te zahtjeve. Ekonomisti to visokolikvidno sredstvo kod kojega su mogući samo neznatni kapitalni dobici ili gubici zovu kvazi novac. Budući da su ta sredstva visokolikvidna, postaju kandidatima za sadržaj novca, prema pristupu likvidnosti. Kao što ćemo vidjeti, još nije jasno gdje bi trebala biti granica u kategorizaciji sredstava u "novac" i "nenovac" u kontinuumu likvidnosti sredstava.

Miller, VanHoose; Moderni novac i bankarstvo

Vezane grupe