Pojam
Nerazvijene zemlje

Za nerazvijene su zemlje karakteristične neke gospodarske osobitosti kao što je relativno važan poljoprivredni sektor, slabije razvijen industrijski sektor, nedovoljan broj stručnih radnika, relativno nizak životni standard i nizak bruto nacionalni proizvod (gross national product, GNP) po stanovniku. Nerazvijene se zemlje mogu podijeliti na: 1. novoindustrijalizirane zemlje te na zemlje proizvođače i izvoznice nafte, 2. zemlje u razvoju sa srednjim dohotkom, 3. najslabije razvijene zemlje u razvoju, što obuhvaća većinu zemalja supsaharske Afrike te neke azijske i latinskoameričke države. Izraz nerazvijene zemlje često se rabi kao opći naziv za zemlje koje nisu članice OECD-a (OECD) ili SEV-a (CMEA).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi
Vezane grupe