Pojam
Solventnost

Sposobnost plaćanja. Privredni i drugi pravni subjekt je solventan kad je u stanju dospjele obveze plaćanja podmiriti u roku njihova dospijeća. Mjeri se odnosom raspoloživih novčanih sredstava i dospjelih obveza plaćanja. Može biti prekomjerna, optimalna i nezadovoljavajuća. Prekomjerna solventnost jeste kada su raspoloživim novčanim sredstvima pokrivene sve dospjele obveze plaćanja, a povrh toga postoje znatni viškovi novčanih sredstava. Optinalna solventnost jeste kada su sve dospjele obveze plaćanja pokrivene raspoloživim novčanim sredstvima i uz to još postoji sigurnosna rezerva solventnosti. Nezadovoljavajuća solventnost jeste kada su sve obveze plaćanja pokrivene novčanim sredstvima, ali nema sigurnosne rezerve solventnosti. Suprotno od solventnosti jeste insolventnost. Solventnost je u neposrednoj povezanosti s likvidnosti.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija