Solventnost

Sposobnost plaćanja. Privredni i drugi pravni subjekt je solventan kad je u stanju dospjele obveze plaćanja podmiriti u roku njihova dospijeća. Mjeri se odnosom raspoloživih novčanih sredstava i dospjelih obveza plaćanja. Može biti prekomjerna, optimalna i nezadovoljavajuća. Prekomjerna solventnost jeste kada su raspoloživim novčanim sredstvima pokrivene sve dospjele obveze plaćanja, a povrh toga postoje znatni viškovi novčanih sredstava. Optinalna solventnost jeste kada su sve dospjele obveze plaćanja pokrivene raspoloživim novčanim sredstvima i uz to još postoji sigurnosna rezerva solventnosti. Nezadovoljavajuća solventnost jeste kada su sve obveze plaćanja pokrivene novčanim sredstvima, ali nema sigurnosne rezerve solventnosti. Suprotno od solventnosti jeste insolventnost. Solventnost je u neposrednoj povezanosti s likvidnosti.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž