Pojam
Monopol

Monopol, je praksa kojom neka osoba, subjekt ili grupa koja djeluje zajedno ostvaruje isključivi ili odlučujući utjecaj na promet određenog proizvoda ili na određenu poslovnu praksu, bilo da se taj utjecaj ostvaruje unutar određenog teritorija ili izvan njega, posljedica čega je nepostojanje konkurencije. U mnogim zemljama država ili državne tvrtke imaju monopol na određene proizvode ili kategorije proizvoda (npr. mineralna ulja, duhan ili alkohol), uključujući i ovlaštenje za nametanja posebnih trošarina (excise duties) na te proizvode.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe