Kreditni rizik

Kreditni rizik je specifična vrsta rizika koji nastaje pri investiranju financijskih sredstava. Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom ugovoru neće izvršiti obavezu dijelomično ili u cijelosti, što će izazvati da investitor tj. ulagatelj pretrpi financijski gubitak.
Ulaganje u vrijednosnice izdane od strane središnje države ili bankarskj depoziti čiju isplatu osigurava država svodi kreditni rizik na minimum. Za takve plasmane se najčešće kaže da su nerizični plasmani.

Vezane grupe

 1. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž