Pojam
Kreditni rizik

Kreditni rizik je specifična vrsta rizika koji nastaje pri investiranju financijskih sredstava. Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom ugovoru neće izvršiti obavezu dijelomično ili u cijelosti, što će izazvati da investitor tj. ulagatelj pretrpi financijski gubitak.
Ulaganje u vrijednosnice izdane od strane središnje države ili bankarskj depoziti čiju isplatu osigurava država svodi kreditni rizik na minimum. Za takve plasmane se najčešće kaže da su nerizični plasmani.

Vezane grupe