Pojam
Avizirajuća kreditna linija

Avizirajuća kreditna linija je kreditna linija koja za banku predstavlja zajmovnu obvezu, a odnosi se na odobrenu ali nepovučenu kreditnu liniju od strane korisnika

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezani pojmovi