Pojam
Kreditni status

Upoređivanje imovine (aktive - potraživanja) i dugova (pasive - obveza) nekog poduzeća na određeni dan radi utvrđivanja stanja imovine s kreditno-gospodarskog stajališta. Primjenjuje se kod utvrđivanja kreditnog pregleda (rejtinga).

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik