Krediti

Postoji nekoliko podjela kredita (npr. po ročnosti ili valuti) ali najuobičajena je ona prema namjenikredita:

 1. Namjenski krediti– krediti kod kojih je točno određena namjena korištenja sredstava (stambeni krediti, auto kredit, poljoprivredni, potrošački krediti)
 2. Nenamjenski krediti– krediti kod kojih nije određena namjena korištenja sredstava tu spadaju:  (a) gotovinski krediti ,  (b) hipotekarni krediti  koji su dugoročni kredit što ga banka i druge specijalizirane financijske ustanove odobravaju građanima i poduzećima na osnovi pokrića u nekretninama. Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika već u vrijednosti nekretnine. (c) lombardni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke vrijednosti poput novčanog depozita, dionica, obveznica, udjela u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i slično  pri čemu korisnik kredita zadržava vlasništvo nad dobrom koje se daje u zalog. Kredit se odobrava u određenom postotku procijenjene vrijednosti zaloga, a kod odobravanja kredita, ne utvrđuje se kreditna sposobnost klijenta jer je opisani zalog jedini instrument osiguranja naplate potraživanja.
   

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž