Pojam
Krediti

Postoji nekoliko podjela kredita (npr. po ročnosti ili valuti) ali najuobičajena je ona prema namjenikredita:

  1. Namjenski krediti– krediti kod kojih je točno određena namjena korištenja sredstava (stambeni krediti, auto kredit, poljoprivredni)
  2. Nenamjenski krediti– krediti kod kojih nije određena namjena korištenja sredstava tu spadaju:  (a) gotovinski krediti ,  (b) hipotekarni krediti  koji su dugoročni kredit što ga banka i druge specijalizirane financijske ustanove odobravaju građanima i poduzećima na osnovi pokrića u nekretninama. Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika već u vrijednosti nekretnine. (c) lombardni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke vrijednosti poput novčanog depozita, dionica, obveznica, udjela u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i slično  pri čemu korisnik kredita zadržava vlasništvo nad dobrom koje se daje u zalog. Kredit se odobrava u određenom postotku procijenjene vrijednosti zaloga, a kod odobravanja kredita, ne utvrđuje se kreditna sposobnost klijenta jer je opisani zalog jedini instrument osiguranja naplate potraživanja.