Pojam
Investicijski krediti

Kreditiranje investicija predstavlja najsloženije bankarske dugoročne poslove. Pored velikih rizika i dugoga roka na koji se odobravaju najčešće i veliki iznos odobrenoga kredita usložnjava ovaj posao.
Investicijskim kreditiranjem danas se bave posebne, specijalizirane banke, konzorciji banaka, ali i sve više međunarodne financijske institucije.
 

Srb, Matić, Bankarstvo