Dobit i gubitak u stranoj valuti

Dobitak i gubitak u stranoj valuti nastaju u vezi s imovinom i obvezama izraženima u drugačijoj valuti od one u kojoj se vode računi neke osobe, a izazvani su promjenama odnosa vrijednosti (value) dviju valuta. Primjerice, ako je imovina kupljena stranom valutom i kasnije prodana za isti iznos iste strane valute, na računima se može pojaviti dobitak ili gubitak, zavisno o promjeni u valutnom tečaju tijekom razdoblja vlasništva.
Dobitak i gubitak (losses) u stranoj valuti učestalo nastaju zbog integriranja i internacionalizacije financijskih tržišta. Porezni propisi većine zemalja predviđaju porezni tretman takvih dobitaka i gubitaka, iako postoje značajna odstupanja u vremenskom određenju i priznavanju dobitaka i gubitaka u stranoj valuti za potrebe oporezivanja. Problemi također nastaju u državama u kojima nema posebnih odredbi u vezi s tretmanom dobitaka i gubitaka, osobito u vezi s tim trebaju li oni biti tretirani kao kapitalni dobici ili gubici ili kao dohodak, trebaju li biti priznati za potrebe oporezivanja samo ukoliko su ostvareni i treba li vrijednost imovine i obveza izražena u stranoj valuti za potrebe oporezivanja svakog računovodstveno relevantnog datuma biti pretvorena u valutu u kojoj se vode računi.

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž