Pojam
Umirovljenički krediti

Umirovljenički krediti su vrsta nenamjenskih kredita koji se nude, kao što i ime kaže, umirovljenicima. To su u principu srednjoročni krediti sa dospiječem od oko 2-3 godine.

Za usporedbu HR umirovljeničkih kredita : Umirovljenički krediti

Vezane grupe