Pronađi svoj, najpovoljniji auto kredit i brodice

Kreditna sposobnost tražitelja auto kredita ili kredita za brodice, motor ili traktor

Kreditna sposobnost tražitelja auto kredita

Banke u HR internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost za tražitelje kredita. Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvijeti za kreditnu sposobnost kredita za kupnju automobila:

 • Osobe koje ostvaruju stalna mjesečna primanja unutar HR (plaća, honorar, mirovina).  Za pomorce, djelatnike ambasada, slobodna zanimanja itd. Kreditna sposobnost određuje se prema posebnom izračunu
 • Urednost u podmirenju obaveza prema bankama (provjerava se uvidom u HROK)
 • Iznos auto kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj.iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, dijela koji ostaje nakon podmirenja obaveza po SVIM kreditima. U većini slučajeva neopterećeni dio plaće mora iznositi barem 2/3 prosječne plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini.
 • Jamci ili sudužnici mogu uvećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja jamaca ili sudužnika zbrajaju se na primanja korisnika kredita, te se za njih zajednički utvrđuje kreditna sposobnost. Bez obzira na primanja jamaca, banke uglavnom ne odobravaju kredite ukoliko su primanja korisnika kredita manja od mjesečnog anuiteta. Kod većine kredita uobičajeno je da supružnici budu i sudužnici u kreditu

Instrumenti osiguranja auto kredit za novo ili rabljeno vozilo

Banke u HR imaju bogatu ponudu kredita za kupovinu automobila, sa više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu kredita, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu kredita. Instrumenti osiguranja mogu se i kombinirati, tako da polica osiguranja zamijeni fiduciju itd. Kod nekih banaka, kvalitetnim instrumentima osiguranja mogu se smanjiti kamatne stope i naknade po kreditima.

Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja kod kredita za kupovinu automobila jesu:

 • Mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni plaće (kod većine kredita)
 • Jamci, sudužnici (kod velikog broja kredita)
 • Fiducija na vozilu (uglavnom za kredite veće od 10.000 EUR)
 • Kasko polica osiguranja vozila vinkulirana  u korist banke
 • Osiguranje kredita kod osiguravatelja
 • Deponiranje knjižice vozila u banci
 • Hipoteka na nekretninama (uglavnom za veće iznose kredita)
 • Polica osiguranja života