Pojam
Paralelno financiranje

To se događa kad dva donatora odluče financirati dva različita dijela jednog projekta u nekoj zemlji u razvoju. Zajednički koordiniraju financiranje projekta kako bi se ono odvijalo usporedno.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe