Pojam
HROK

HROK ili Hrvatski Registar Obveza po Kreditima nastao je na inicijativu 20 hrvatskih banaka, registriano je kao d.o.o. te se sjedište nalazi u Zagrebu Nova Ves 17, Centar Kaptol. Cilj registra je prikupljanje i razmjena informacija o kreditinim obvezama komitentata banke te prati urednost plaćanja dospijelih anuiteta tj. obveza. HROK se u potpunosti koristi od sredine 2007. U članstvu HROK-a osim banka nalaze se i stambene štedionice.
Građani mogu i samostalno zatražiti svoje izvješće u sjedištu registra ili u poslovnicama banke. Krajem 2009. u registru je bilo tri milijuna građana sa oko 10 milijuna kreditnih zapisa.