Pojam
Robni krediti

Robni krediti su krediti koji se odobravaju i vraćaju u robi. Danas su izuzetno rijetki.

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe