Pojam
Deport

Situacija kad roba danas dospjela za isporuku postiže višu cijenu od te iste robe koju treba isporučiti na neki budući datum. Do toga obično dolazi u slučaju zastoja u transportu ili distribuciji, zbog čega nastaje privremena nestašica određene robe.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe