Pojam
Počeknina

Kamata zaračunata kupcu VRIJEĐNOSNICE na Londonskoj burzi koji želi provesti transakciju s jednoga na drugi RAČUN.
Također, označava situaciju kad su cijene veće isporuke neke robe više nego za sadašnju lsporuku. Suprotna je situacija DEPORT.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik