Pojam
Kontrola dividendi

Postupak za suzbijanje inflacije, obično kao dio skupa mjera koje obuhvaćaju ograničenje plaća, kontrolu najamnine i kontrolu cijena, a kojim se ograničava isplata dividendi (dividends) da bi se teret gospodarskih teškoća ravnomjerno raspodijelio.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe