Pojam
DAX

Kratica za njemački indeks vrijednosti dionica koji sadrži ponderiranu vrijednost 30 indeksa -» Indeks vrijednosti dionica kojima se pretežno službeno trguje na burzama u
Njemačkoj. DAX pokazuje znatno osciliranje tečaja s obzirom na postavljeni cilj postizanja više tržišne transparentnosti na njemačkom tržištu za međunarodne vrijednosnice i istovremeno stvaranje osnove za terminske ugovore na njemačkoj terminskoj burzi.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik