Pojam
Kupon

Komadić papira spojen s VRIJEDNOSNICOM NA DONOSIOCA koji donositelju daje pravo na prihod (KAMATE ili DIVIDENDU) što ga nosi ta vrijednosnica. Da bi mogao ubrati taj prihod, donositelj mora odvojiti kupon od vrijednosnice i predočiti ga AGENTU emitenta vrijednosnice zaduženom za isplatu prihoda. Riječ kupon često se upotrebljava i kao oznaka za same kamate.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik