Pojam
Odvojeno trgovanje registriranim kamatama glavnice vrijednosnica - STRIPS

Postupak razdvajanja OBVEZNICE na njezin
element (korpus) i njezine kupone.
Prvi je put taj postupak primijenjen kod državnih obveznica.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik