Pojam
Obveznica bez kupona

VRIJEDNOSNICA kupljena ili prodana na SEKUNDARNOM TRŽIŠTU uz DISKONT u odnosu na nominalnu vrijednost zato što nema KUPON, to jest ne isplaćuje KAMATE njezinu posjedniku. Kupac ostvaruje profit iz postupnog porasta tržišne cijene vrijednosnice tijekom vremena, kako se ona kreće prema svojoj nominalnoj vrijednosti, koja se isplaćuje po DOSPIJEĆU. Obveznice bez kupona poznate su i kao "ništice".

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik