Pojam
Amortizacija

Postupak otpisivanja vrijednosti nematerijalne imovine tijekom njezina upotrebnog vijeka (useful life). Neke vrste nematerijalne imovine, tj. one neodređenoga upotrebnog vijeka (goodwill), mogu biti neotpisive. Nematerijalna imovina (intangible propertv) kao što su patenti (patent), zaštitni znakovi (trade mark) i autorska prava (copyright) mogu ipak biti otpisiva. Smanjenje vrijednosti materijalne imovine (tangible property) računa se za amortizacijski odbitak (depreciation deductions) i u slučaju prirodnih izvora (natural resources) odobrava se olakšica na temelju iscrpljenja (depletion allovvances).

Arbutina, Porezni leksikon