Pojam
Cash-flow

Pokazatelj procjene financijskog položaja jednog poduzeća, najčešće se koristi kod procjene vrijednosti dionica i u pravilu sadrži sljedeće veličine: godišnje viškove odnosno manjkove + amortizacija (otpis), plus ili minus promjene dugoročnih rezerviranja + izvanredni odnosno neredoviti troškovi (izdaci) + izvanredni odnosno neredoviti prinosi (prihodi) + izdvajanje u rezerve (pričuve) potrošene rezerve (pričuve).

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe