Pojam
Rezerve

Višak sredstava koje organizacije pohranjuju kako bi mogle pokrivati buduće izdatke, KAPITAL i rezerve kompanije su sredstva koja pripadaju njezioim dioničarima, to jest amalgam početnog kapitala koji su uložili i rezervi koje su izdvajane iz godišnjih prihoda kompanije. Financijske institucije poput banaka moraju održavati svoje rezerve na razini što je odrede njihova nadzorna i regulatorna tijela. Njihove su rezeive prva crta obrane protiv JURIŠA NA BANKU.
Zemlje također održavaju rezeive (ZLATA i deviza) kako bi mogle podmirivati buduće izdatke za trgovinu, ili za podržavanje tečaja svoje valute. Te rezerve drži CENTRALNA BANKA. Valute u kojima središnje banke najradije drže svoje rezerve (poput dolara i njemačke marke) zovu se rezervne valute.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe