Metoda otpisa (amortizacije)

Metoda računanja umanjenja poreza u sustavu poreza na dodanu vrijednost ako kupljena investicijska dobra tijekom poslovanja imaju upotrebni vijek (useful life) dulji od godine dana. Odbitak poreza sadržanog u cijeni plaćenoj za imovinu može trgovcu biti odobren tijekom razdoblja koje, izraženo godinama, odgovara upotrebnom vijeku imovine. Alternativna je metoda odobrenje potpunog odbitka u godini kupnje; taje metoda poznata kao investicijska metoda (investment method).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Porezi
 2. Računovodstvo

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž