Pojam
Ubrzana amortizacija

Metoda amortizacije (depreciation) prema kojoj porezni obveznici mogu ostvariti veće odbitke po osnovi amortizacije (depreciation deductions) u prvoj godini ili u prvim godinama iskoristivog vijeka (useful life) poslovne imovine, kao što su pogon i strojevi (plant and machinery). Primijeni li se ta metoda, porezne pogodnosti od amortizacije veće su u ranijim godinama korištenja imovine. Općenito, ukupni odbitak (deduction) koji se daje za vrijeme dulje od iskoristivog vijeka poslovne imovine (asset) ne smije premašiti ukupnu cijenu imovine ili, u nekim zemljama, ukupnu cijenu umanjenu za preostalu vrijednost (salvage value). Rezultat je ubrzanje učinka odbitaka, obično da bi se osigurao poticaj za kapitalno ulaganje poboljšanjem novčanog toka u poslovanju putem smanjenja poreza koji treba platiti u ranim godinama iskoristivog vijeka odredene imovine. Neke od metoda ubrzane amortizacije jesu inetoda ubrzane amortizacije s opadajućim saldom (declining-balance depreciation method), pri čemu je stopa dopuštene amortizacije veća nego što je dopušteno prema linearnoj metodi amortizacije (straight-Iine deprecation method), metoda ubrzane amortizacije s dvostrukim opadajućim saldom (double declining-balance method), metoda ubrzane amortizacije zbroja godina (sum-of-the-vear-digits method) i, u odgovarajućim okolnostima, funkcionalna metoda amortizaci je (unit of production depreciation method).

Arbutina, Porezni leksikon