Pojam
Amortizacija obveznica

Amortizacija obveznica postupak isplate tražbina iz obveznica, dakle otplata glavnice i isplata pripadajućih kamata. Može se obavljati jednokratnom isplatom glavnice i kamata nakon isteka perioda označenog u obveznici, jednokratnom isplatom glavnice uz periodična/godišnja, a češće polugodišnja ili tromjesečna plaćanja kamata, te serijskim/višekratnim isplatama glavnice i pripadajućih kamata u obliku godišnjih, češće polugodišnjih/ tromjesečnih anuiteta.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva