Amortizacija obveznica

Amortizacija obveznica postupak isplate tražbina iz obveznica, dakle otplata glavnice i isplata pripadajućih kamata. Može se obavljati jednokratnom isplatom glavnice i kamata nakon isteka perioda označenog u obveznici, jednokratnom isplatom glavnice uz periodična/godišnja, a češće polugodišnja ili tromjesečna plaćanja kamata, te serijskim/višekratnim isplatama glavnice i pripadajućih kamata u obliku godišnjih, češće polugodišnjih/ tromjesečnih anuiteta.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe

 1. Korporativne financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž