Pojam
Beskamatna obveznica

Obveznica na koju se ne isplaćuju nikakve kamate. Obveznica se izdaje uz diskont, a po dospijeću isplaćuje se njezina nominalna vrijednost.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik