Pojam
Korporacijske obveznice

Korporacijske obveznice su srednjoročne do dugoročne dužničke obveze koje izdaju poduzeća. Ponovno, te instrumente može izdati pojedinačno poduzeće izravno ili preko brokera.

Miller, VanHoose; Moderni novac i bankarstvo