Pojam
Brokeri

Brokeri, kao sudionici tržišta, izvršavaju jednu od niza sljedećih specijaliziranih funkcija: a) Brokeri koji zaračunavaju proviziju, koji su agenti na parketu (flooru) burze te kupuju i prodaju vrijednosne papire za komitente brokerskih kuća. Oni također mogu djelovati i u funkciji dealera za svoj vlastiti interes. Ovi brokeri komuniciraju putem telefona s brokerskim kućama. Oni primaju naredbe za transakcije od brokerskih kuća koje trebaju njihove usluge te šalju natrag poruke kojima potvrđuju transakcije; b) Brokeri na parketu, koji izvršavaju narudžbe za brokere koji zaračunavaju proviziju s obzirom da ovi sami imaju previše narudžbi. Ovi brokeri su obično slobodni članovi burze. Njihova je funkcija da spriječe nagomilavanje narudžbi i tako dopuste kućama sudionicama da posluju s manje članova burze nego što bi bilo potrebno bez njihovih usluga; c) Trgovci na parketu, koji se ponekad nazivaju registriranim trgovcima, razlikuju se od brokera na parketu jer trguju prvenstveno za svoj vlastiti račun. Trgovci na parketu su špekulatori u potrazi za profitabilnim prilikama kupnje i prodaje. Oni trguju bez zaračunavanja provizije, s obzirom da posjeduju svoja vlastita mjesta i posluju za svoj vlastiti račun. Stoga trgovci na parketu ponekad kupuju i prodaju istu dionicu u jednom danu, što se naziva dnevnim trgovanjem, s ciljem izvlačenja profita iz malih pomaka u cijenama; d) Specijaliste se angažira za posao na parketu gdje kreiraju tržište s jednom ili više dionica koje su im dodijeljene od burze. Specijalisti predstavljaju monopolističke kreatore tržišta s jednom ili više dionica. Oni mogu nastupati kao brokeri ili dealeri u nekoj transakciji. Kao brokeri, specijalisti izvršavaju narudžbe za druge brokere kojima zaračunavaju proviziju, bez ikakvog rizika. Kao dealeri, oni kupuju i prodaju za svoj vlastiti račun dijelove dionica za koje su specijalizirani, izlažući tako svoj vlastiti kapital riziku

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe