Pojam
Vanjska sredstva

Izvori sredstava dostupni kompaniji izvan nje same. Tako prihod od emisije obveznica ili bankovni zajam predstavljaju vanjska sredstva; zadržani profit je interni izvor sredstava.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik