Pojam
Junk obveznice

Visokorizične (junk) obveznice su korporacijske obveznice koje imaju i visoke prinose i visok rizik. Izdaju ih poduzeća koja se ne smatraju niskorizičnim posuđivačima na tržištima obveznica, ali koja ipak žele pribaviti dugoročno financiranje na nacionalnim tržištima kredita. Iako su prvobitno razvijene kao supstitut za kratkoročne bankovne kredite, visokorizične obveznice bile su glavno sredstvo za financiranje korporacijskih preuzimanja — "kupovina uz korištenje financijske poluge" — tijekom osamdesetih godina; zapravo, tijekom 1988. godine više od 75% visokorizičnih obveznica koje su izdane korištene su u tu svrhu. Tijekom ranih devedesetih godina, korištenje visokorizičnih obveznica nešto je sniženo, no ipak one ostaju važan instrument zaduživanja za mnoga poduzeća.

Miller, VanHoose; Moderni novac i bankarstvo