Pojam
Konvertibilne obveznice

Konvertibilne (zamjenjive) obveznice Konvertibilne obveznice su instrumenti zaduženja koji su konvertibilni (zamjenjivi) u dionice prema određenoj cijeni prema odluci njihova imatelja.

Miller, VanHoose; Moderni novac i bankarstvo