Pojam
Amortizacijska rendita

Ukupna RENDITA kod VRIJEDNOSNI: S fiksnom kamatnom stopom, koja obuhvaća pribrojni prinos (deklariranu KAIMATNU STOPU) plus diskontiranu sadašnju vrijednost budućeg DOBITKA OD KAPITALA od vrijednosnice. Tako, recimo, državna OBVEZNICA s KUPONOM od 3 posto, nominalne vrijednosti 100 dolara i tržišne cijene 50 dolara, sa tri godine do DOSPIJEĆA, ima tekuću renditu 6 posto i amortizacij- sku renditu 6 posto plus diskontiranu sadašnju vrijednost od 50 dolara koja će se ostvariti kroz tri godine.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik