Pojam
Zakonska amortizacija

Iznos amortizacije određen državnim propisom, ili kao obvezni minimum ili kao dozvoljeni maksimum. Zbog jednostavnosti, izražava se najčešće propisivanjem stopa vremenske linearne amortizacije. Pri korištenju drugih metoda amortizacije, ukupan iznos amortizacije, obračunan za cio vijek trajanja amortiziranog sredstva, mora biti u skladu s iznosom dobivenim neposrednom primjenom propisane amortizacije.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe